StrategiskSourcing.se

Sourcing som affärsdrivare

- En förädlad bild av framtidens försörjning

Vår idé är att verkar för att våra kundorganisationer utvecklars med Sourcing som affärsdrivare, dvs som kontrast till en reaktivt förhållningssätt. “Framtidens Strategisk Sourcing ser till att utveckla, främja och underhålla affärsrelationer”
© StrategiskSourcing.se 2016. Version 0.21, 2016-05-12

Sourcing som affärsdrivare